Det er ikke lagt inn noen video

Øvelser for å forbedre individuell teknikk/ballkontroll 

1) https://www.youtube.com/watch?v=8pIQ4sXx9uE&t=3s

2) 
https://www.youtube.com/watch?v=-6wAH0dZDdg&t=31s


3
https://www.youtube.com/watch?v=1ZrgenjQm2s&t=33s

4) https://www.youtube.com/watch?v=kmvD9TkBxOk
   Beskrivelse øvelse 2: Føring gjennom kjegler+  ulike finter

5) https://www.youtube.com/watch?v=0e58z3cJvrY
    Beskrivelse øvelse 3: Føring med begge føtter i en liten firkant